Avans är auktoriserad partner för ABB´s frekvensomriktarprogram.